Cyklokoalicia logo

Mapy od Cyklokoalície

Mapa cyklotrás, Bratislava

Mapa cyklotrás, Bratislava

Mapa cyklotrás poskytuje vizuálny prehľad vhodných cyklotrás v Bratislave, ako aj detaily k nim. Súčasťou je pasport cyklotrás - dopravné značky na cyklotrasách, fotky cyklotrás, staníc bike sharingu či bežiacich projektov EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ktoré sledujeme a pripomienkujeme.

Stojany pre bicykle

Mapa stojanov pre bicykle v Bratislave. Nájdite si bezpečné stojany vo vašom okolí alebo tam, kam sa chystáte na bicykli.

Mapa cyklotrás, Košice

Mapa cyklotrás, Košice

Mapa cyklotrás poskytuje vizuálny prehľad vhodných cyklotrás v Košiciach, ako aj detaily k nim.